Heidis bibliotektank(er)

Bibliotekrelaterte betraktninger sett fra et høgskolebibliotek

Finner brukeren fram i det fysiske biblioteket?

leave a comment »

De siste tre årene har vært så priviligert at jeg har fått vært med i en bokredaksjon ledet av Professor Susanne V. Knudsen ved Høgskolen i Vestfold. Hun har ledet Senter for pedagogiske tekster ved HiVe i bokomslagen årrekke, og også vært leder for masterstudiet samme sted siden 2005. I 2010 kom boka Teoretiske tilnærminger til pedagogiske tekster som Knudsen redigerte sammen med Bente Aamotsbakken, og ved årsskiftet 2010/2011 tok hun initiativ til å samle en gruppe av relativt uerfarne skrivere til å skrive artikler til og redigere en oppfølger med mer praktisk vinkling – som fikk tittelen Pedagogiske tekster og ressurser i praksis. Boka kom i desember 2013.

Redaksjonen har vært satt sammen av phd-stipendiater og tidligere masterstudenter, som har fungert som et kollektiv i prosessen fram til ferdig bok – under kyndig ledelse av Susanne V. Knudsen. En utrolig lærerik prosess!

De fleste artiklene i boka handler naturlig nok om forskjellige vinkler på lærebøker og læringsressurser – men begrepet pedagogiske tekster defineres videre enn det i dette fagmiljøet, slik at
det er rom for andre tilnærminger også. De to siste kapitlene i boka representerer særlig dette, Iben Brinch Jørgensen ser på kulturhuset Bølgen i Larvik som lærende sted, og jeg diskuterer hvordan det fysiske samlingen i biblioteket kan ses som tekst og analyseres som en pedagogisk tekst for brukeren av biblioteket.

Les resten av dette innlegget »

Reklamer

Written by heidiko

06.01.14 at 15:08

Publisert i Uncategorized

Information Literacy i Singapore

leave a comment »

Seksjonene for Information Literacy og Reference & information Service i Ifla arrangerte en satellitt før selve Iflamøtet i Singapore. Konferansens tittel var «Re-defining and Refining Information Literacy and Reference Services in the Digital Age», og fant sted i Nasjonalbibliotekets bygning i sentrum av  Singapore.

DSC02082

Nasjonalbibliotekaren Elaine Ng åpna konferansen, blant annet med å sitere sin sønn – som når han skulle beskrive Internett sa at «Internet is like people, some can be trusted, some can not».

Første keynote var med Dr Ismail Serageldin, direktøren for biblioteket…..

Les resten av dette innlegget »

Written by heidiko

19.08.13 at 09:41

Virker biblioteket?

leave a comment »

Et lesetips:

Denne bloggen: http://library.hud.ac.uk/blogs/projects/lidp/ vil bli spennende å følge framover!

Ved University of Huddersfield har de i gang et prosjekt hvor de prøver å finne ut om studenters bruk av biblioteket har noen effekt på deres studieresultater! Hypotesen deres er: «there is a statistically significant correlation across a number of universities between library activity data amd student attainment». Tenk om den kan bevises!

De har publisert en artikkel om funnene foreløpig, og planlegger å publisere resultatene til sommeren. De skal forresten også presentere

Liber-konferansen i Tartu i Estland i juni, der jeg også har fått godkjent et paper.

Artikkelen er publisert i Open Access tidsskriftet Liber Quarterly, som forøvrig nettopp har kommet m
ed nytt nummer med hovedoverskriften «changes all around». Aktuelt, med andre ord.

Written by heidiko

17.04.12 at 12:33

Publisert i Lesestoff

Det 73. bibliotekmøte

leave a comment »

Det 73. bibliotekmøtet i Stavanger er vel overstått. Møtet var godt, all ære til både programkomité og arrangementskomité! Omtrent 800 bibliotekfolk var samla, mest bibliotekansatte – men også en del bibliotekengasjerte politikere og andre. Møtet åpnet med brask og bram og entusiastisk applaus etter at Aslak Sira Myre brukte sitt åpningsforedrag til å be oss slutte å snakke om at bibliotekene må «komme inn i den nye tida» – og i stedet ta inn over oss at vi er midt i den tida – og bibliotekene er en suksesshistorie. Hans  foredrag ga en god grunntone til møtet.

I den andre enden avslutta møtet med en god og poengtert paneldebatt, der blant annet Erling Fossen og Mariann Schjelde hadde mye å bidra med. Kanskje en representant for bibliotekutdanninga kunne hatt en naturlig plass ved dette bordet?

Mellom disse ytterpunktene skjedde det mye interessant. Det er mye viktig som løftes fram når engasjerte bibliotekfolk møtes. Det ble twitret ganske jevnlig under alle de forskjellige parallellsesjonene – det gir sånne store møter en ny dimensjon – det blir nesten mulig å delta flere steder på en gang. Twitring, bilder, blogginnlegg og annet fra møtet er samlet på en netvibes-side – god ide!

Les resten av dette innlegget »

Written by heidiko

10.04.12 at 12:26

Utfordrende litteratursøk

with one comment

En del av mitt arbeid som prosjektbibliotekar i Barnehagens rom er å være med på å kartlegge hva som er publisert innen dette fagområdet. Jeg samarbeider med professor Thomas Moser om dette, han er prosjektleder for forskningsprosjektet. Vi har skrevet en artikkel der vi presenterer en del av litteraturen og strukturen vi har utarbeidet, den er publisert i boka Rom for barnehage som kom på Fagbokforlaget denne uka.

Målet med litteratursøket som artikkelen bygger på var å kartlegge hva som er publisert innen dette feltet i perioden 2000-2010. Vi var ute etter både forskningspublikasjoner og mer pedagogisk-didaktisk orienterte arbeider. Vi valgte så stor bredde for at resultatet skulle bli interessant for både forskere, studenter, lærere og praktikere i barnehagene. Resultatet av litteratursøket er lagt tilgjengelig på vebben, lenket opp fra bloggen Forskningsnettverk barn og rom.

Vi ønsker at denne databasen over litteratur skal leve videre, og vil utvikle den videre framover. Det er også i gang arbeid med tilsvarende søk for perioden 1990-1999.

Bakgrunnen for denne bloggposten er at jeg hadde behov for å skrive noe om erfaringer fra arbeidet med litteratursøkene  – jo mer en graver seg inn i et sånt materiale jo tydeligere blir det hvor kompekst det er å prøve å skaffe seg oversikt over hva som er er publisert i et felt. Utfordringene blir større når målgruppen er så vid, og det er ved kartlegging av materiale publisert i Norge det blir vanskeligst – og derfor den delen av søket jeg omtaler nedenfor.

Les resten av dette innlegget »

Written by heidiko

15.02.12 at 16:54

Midtveis

leave a comment »

Vi har blitt oppfordra til å fremstille eget arbeid i kvalifiseringsprogrammet i et diagram.

Jeg har begynt så vidt, via prøveversjonen av Gliffy. Jeg har foreløpig ikke vært nøyaktig i forhold til tidsbruk, men det hadde sikkert også vært nyttig. Foreløpig består Venndiagrammet mitt av de forskjellige elementene i arbeidet så langt, med en viss antydning om tidsbruk for de forskellige delene.

Written by heidiko

05.09.11 at 08:50

Om å kvalifisere seg

leave a comment »

Jeg er midtveis i et løp som forhåpentligvis skal resultere i at jeg kvalifiserer meg til bibliotekar medOn my way førstekompetanse. Programmet ligger under HiOAs læringssenter og bibliotek. Midtveisevalueringen består av tre samlinger i løpet av høsten, og arrangeres sammen med Pedagogisk utviklingssenter ved HiOA og deres program for førstelektor.

Som en start på disse evalueringene har jeg skrevet litt om hvordan jeg vurderer eget arbeid og egen arbeidssituasjon så langt.

Bloggposten er også en respons på en bloggpost Helge Høivik publiserte nylig på førstebibliotekarsidene, der han referer til utfordringer han har fått beskrevet av kandidater i et sånt løp. Noen er sammenfallende med mine opplevelser, de fleste er det ikke.

Det er kanskje naturlig å starte med rammen: Opplegget for dette programmet er at deltakerne i en periode på opp til fem år skal jobbe halv tid med sin ordinære jobb, og holde på med oppgaver tilknyttet programmet i den andre halvparten. Etter avsluttet program skal deltakerne være kvalifiserte til å søke om opprykk til førstestilling. Siden innholdet i programmet i stor grad er knytta til oppgaver på egen arbeidsplass, vil arbeid med programmet og ordinære oppgaver nødvendigvis flyte litt i hverandre.

Les resten av dette innlegget »

Written by heidiko

28.08.11 at 17:05